اطلاعات تماس
تلفن
۸۸۶۵۴۳۸۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۸۸۶۵۳۸۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۸۸۶۷۸۳۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۸۸۶۵۴۹۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
واتس اپ ۹۹۰۰۰۱۲۳۳۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
میدان ونک ، خیابان گاندی شمالی ، کوچه 19 ، پلاک 12 ، واحد 7

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • میدان ونک ، خیابان گاندی شمالی ، کوچه 19 ، پلاک 12 ، واحد 7

  • :
  • ۸۸۶۵۴۳۸۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۸۸۶۵۳۸۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۸۸۶۷۸۳۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۸۸۶۵۴۹۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای احمدی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۸۸۶۵۴۳۸۷
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۸۸۶۵۴۹۷۱
 

آدرس