اطلاعات تماس
تلفن
۸۸۶۵۴۳۸۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۸۸۶۵۳۸۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۸۸۶۷۸۳۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۸۸۶۵۴۹۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
واتس اپ ۹۹۰۰۰۱۲۳۳۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
میدان ونک ، خیابان گاندی شمالی ، کوچه 19 ، پلاک 12 ، واحد 7

پارسیان فیدار فولاد آریا

تلفن

  • ۸۸۶۵۴۳۸۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۸۸۶۵۳۸۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۸۸۶۷۸۳۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۸۸۶۵۴۹۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • واتس اپ ۹۹۰۰۰۱۲۳۳۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  میدان ونک ، خیابان گاندی شمالی ، کوچه 19 ، پلاک 12 ، واحد 7